Zavřít
Podlahové vytapění

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Všeobecná ustanovení

   
  1. Reklamační řád upravuje vztahy mezi firmou Gabriela Frenclová, Podlahové vytápění .eu (dále jen Prodávající ) a odběratelem (dále jen Kupující ).
  2. Kupující je povinen nabývacím listem prokázat, že reklamované zboží zakoupil u Prodávajícího. Nabývacím listem se rozumí prodejka, paragon, faktura, dodací list, výdejka ze skladu či jiný dokument, který bez jakýchkoliv pochybností dokazuje, že Kupující reklamované zboží nabyl do svého vlastnictví od Prodávajícího.
  3. Záruční doba činí 24 měsíců a její počátek je: 1.den instalace potvrzený na záručním listě výrobků ECOFLOOR a ECOFILM.  2.den prodeje u ostatních výrobků. V případě dodržení podmínek uvedených v záručním listu je záruční lhůta prodloužena o:
   • 8 let - ECOFLOOR – rohože
   • 8 let - ECOFLOOR – kabely (podmínka je instalace odbornou firmou)
   • 8 let - ECOFILM
   • 3 roky - ATLANTIC - nádrž ohřívače (podmínkou je výměna magneziové anody po 24 měsících od počátku záruční doby)
  4. Datem zahájení reklamačního řízení se míní datum fyzického přijetí reklamovaného zařízení se všemi náležitostmi v místě podníkání Prodávajícího. Zboží může být zasláno zásilkovou službou nebo dodáno osobně.

 2. Převzetí zboží

  1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout okamžitě po převzetí od Prodávajícího nebo od smluveného dopravce a sepsat reklamační protokol. 
 3. Místo uplatnění reklamace.


  1. Místem pro uplatnění reklamace je místo podnikání Prodávajícího. Adresa místa podnikání je uvedena na webových stránkách prodávajícího.
  2. Kupující je povinen dopravit reklamované zboží na své náklady do místa uplatnění reklamace, buďto osobně, nebo přepravní službou (ne na dobírku).
  3. Kupující je povinen předat Prodávajícímu reklamovaný produkt čistý a v takovém stavu, v jakém jej zakoupil.
  4. Zboží z vyřízené reklamace je zasláno Kupujícímu, na náklady Prodávajícího.

 4. Způsob uplatnění reklamace


  1. Kupující je povinen před zahájením reklamačního řízení sdělit tuto skutečnost Prodávajícímu. 
  2. Kupující je povinen před zahájením reklamačního řízení ověřit , že reklamované zboží bylo skutečně dodáno Prodávajícím . Důkazní břemeno, že zařízení bylo dodáno Prodávajícím , je vždy na straně kupujícího.
  3. Kupující je povinen Prodávajícímu sdělit :
   1. podrobný popis závady
   2. číslo nabývacího dokladu a tento dodat v kopii k reklamaci
   3. požadovaný způsob řešení reklamace
   4. způsob, jakým si přeje být informován o vyřízení reklamace a své kontaktní údaje.

  4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou obsluhou, montáží. Provozováním zboží v prostředí, pro které není určeno. Provozováním zboží v rozporu s návodem k použití. Na výrobky, u kterých byla porušena ochranná plomba.
  5. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu.
  6. V případě že Kupující splnil všechny podmínky definované v reklamačním řádu, je Prodávající do 30 dnů povinen reklamaci vyřešit.

 5. Vrácení peněz

  1. V případě, že Kupující vrací zboží, v zákonné lhůtě 14-ti dní, bude mu částka po kontrole zboží neprodleně poukázana na účet.

 6. Závěrečná ustanovení

  1. Tento reklamační řád je platný od 31.07.2009 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti. 
  2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu.

 

 
Podlahové vytapění - Czech Republic, e-mail: obchod@podlahove-vytapeni.eu
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Podlahové vytapění

Gabriela Frenclová, 79053 Stará Červená Voda 138, IČ: 75363470, e-mail: obchod@podlahove-vytapeni.eu, web: www.podlahove-vytapeni.eu

partneři: Poskytovatel internetu, VoIP, prodej a servis satelitní a výpočetní techniky.  - Termostaty nejen pro elektrické topení - 
Doporučujeme: Inženýrská činnost -  Stavební projekce -  BIO Zemědělská farma Hanušovice -  Penzion Břeclav -  Hotel Cementář Hranice na Moravě -  Náhradní díly pro nákladní vozidla -  Zakázkový 3D tisk, ,CMS, e-shop, rezervace